czwartek, 16 czerwca 2011

WENUS I

Fenomen sztuki tkwi w jej wizerunku, nieograniczonej kreacji, zniekształceniu rzeczywistości z którą stykamy się co dzień. Codzienność staje się artyzmem, przejaw rzeczy do których podświadomie dążymy pozwala Nam wykreować coś, co w świecie rzeczywistym niema prawa, by powstać.

Wizja dość futurystyczna. Tak naprawdę jest odwołaniem do świtu Naszej cywilizacji, gdzie seksualność kobiety dyktowały obszerne proporcje. Dziś porażają nienaturalnością, lecz w podświadomości ich linia zdaje się być idealna…
wtorek, 14 czerwca 2011

Hierarchia świata

Podstawę kompozycji stanowią kobiety brzemienne, jako fundament - zarazem symbol rozwoju.
Wyższe partie niezwykle zawile próbują piąć się ku górze, niejednokrotnie przewieszają się jednak w dół, by wesprzeć się ciała i znów się wznosić.

Niekiedy ma twórczość ujawnia dualność swej wizji – kobiety brzemienne dość powierzchownie przyporządkowane piekłu, niższej warstwie społecznej, postrzegane jako kobiety lekkich obyczajów. Rodzi się relatywizm. Hierarchia bliższa biblijnemu postrzeganiu świata, niżeli wizji rozwoju, postępu ludzkiego.
sobota, 11 czerwca 2011

Kapelusznice

Postacie aniołów niewątpliwie stały się ikoną nie tyle religii co stereotypem podarku idealnego, stypizowanego dość hierarchicznie. 

Typ postrzegania tych stworzeń zmieniał się diametralnie, przekrojowo i całkiem gwałtownie na przestrzeni epok, choć za podstawę obrano pewien rodzaj cielesności o niesprecyzowanej przez Biblię naturze. Subtelne ciała otoczone blaskiem w historii niejednokrotnie stanowiły obraz istot ognistych o silnej wonii – w Islamie stworzone przez Boga z ognia.

Dualność ich wizerunku niczym nie wzburzyła pasjonatów, którzy niemalże pogrążeni w silnym stereotypie wypatrują kolejny egzemplarz.Ceramiczny MIKROklimat

Marzeniem jest, by zaprzestać całkiem nieświadomego dla Nas zatapiania umysłu globalizacją nierzadko przeplecioną komercją.

Optymistycznie odszukać można by pozytywnych aspektów rzeszy takiej codzienności, gdzie budowanie wrażliwości artystycznej odbywa się poprzez zestawienia. Wystawę chińsko-globalnego kiczu na piedestale tuż obok rodzimej sztuki jednego egzemplarza. Unikatowość? Według wielu względność niepotrzebna…

Tu następuje przepaść nie tyle materialna, co intelektualna osobnika w walce z dylematem. Czym się kieruje? Świadomością niekoniecznie.

Statuetka dla miasta, odsłona druga